START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Störningsjour
HYRESGÄST - Störningsjour
Att bo tillsammans i flerfamiljshus

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel, men det ställer också krav på att inte störa varandra och att ha tålamod med varandras sätt att leva. Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet: Hyresgästen ska bevara "sundhet, ordning och gott skick" i fastigheten. Katarinagruppen har utformat ett antal punkter för att göra lagtexten tydligare och ge exempel på den hänsyn man måste visa sina grannar. Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna.

Allmänna ordnings- och trivselregler

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster:

Att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.

Att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter.

Att nattetid undvika störande vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

Att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter.

Att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

Att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.

Att inte parkera bilar, motorcyklar eller andra fordon på våra gårdar.

Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.

Att inte utan särskilt tillstånd från Katarinagruppen sätta upp parabolantenner utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.

Att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom

Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen. Fimpar lämnar vi naturligtvis inte på våra gårdar eller i anslutning till våra fastigheter!

Ibland blir det för mycket oväsen

Börja med att ringa på hos din granne och tala om hur du upplever situationen. Oftast brukar det räcka. Om det inte hjälper så har vi avtal med Svenska Störningsjouren dit du kan vända dig vid akuta och allvarliga störningar. Alla uppgifter du lämnar är givetvis sekretesskyddade och lämnas inte ut.

Störningsjouren är öppen:

Söndag - Torsdag mellan 20.00 - 03.00
Fredag - Lördag mellan 20.00 - 04.00

Tel. larmcentral 08-568 214 00

Om du behöver komma i kontakt med störningsjouren eller har frågor som inte är akuta kontaktar du dem lättast under kontorstid på tel. 08-645 00 35 eller via e-post: info@storningsjouren.se

Stockholms Stadsmissions Nattjour

I Fastigheten på Åsögatan och Gotlandsgatan stödjer vi Stockholms Stadsmissions Nattjour.
Nattjouren är en uppsökande verksamhet som riktar sig till Stadens mest utsatta medborgare. Målgruppen för Nattjourens hjälparbete är främst missbrukare, psykiskt sjuka och bostadslösa. Nattjouren arbetar genom att söka upp behövande i trapphus, soprum och på gatan för att erbjuda dem hjälp och stöd i den situation de för tillfället befinner sig i.

Genom samarbetet med Stockholms Stadsmission, har du möjlighet att kontakta Nattjouren om du i, eller nära fastigheten finner en människa som av olika skäl inte kan ta hand om sig själv och som behöver hjälp. Om Nattjouren kontaktas rycker den ut med ett team av hjälparbetare som är vana att möta utslagna eller psykiskt sjuka människor.

Nattjouren samarbetar med Polisen, Socialjouren, Stockholms härbärgen, akutsjukvården och tillnyktringsenheten för barn och vuxna. Det gemensamma syftet för majoriteten av Nattjourens uppdrag är att ledsaga människor till "rätt plats för rätt hjälp".

Att kontakta Nattjouren innebär att ta ansvar för att en utsatt människa får chans att få hjälp samt bidra till en trygg och trivsam närmiljö. Observera att Nattjouren inte ersätter polis och ambulans. Om en person är allvarligt sjuk eller skadad, alternativt uppträder hotfullt, vänligen ring 112.

Nattjouren arbetar varje natt mellan 15.30-02.00 måndag till torsdag samt natt till lördag och söndag 20.30-07.00 och nås via tel: 020-78 78 60.

Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »