START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Bytesansökan
HYRESGÄST - Bytesansökan
Lägenhetsbyten

Katarinastiftelsen (Åsögatan 95) och Föreningen Katarinagården u p a (Gotlandsgatan 52) har högt ställda krav i sina ändamålsparagrafer vilka måste tas hänsyn till vid byten. Läs mer här >>

Om du vill byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt, internt eller externt, vill vi att du fyller i en bytesansökan. Du måste själv hitta någon att byta med, vi har inte någon intern byteskö. Byten där bostadsrätter eller villor är inblandade godkänns ej.
Handläggningstiden är cirka åtta veckor från det att en komplett ansökan kommit in till oss. Under sommaren har vi begränsad kapacitet varför vi inte åtar oss några byten under denna tid. För att ett byte ska kunna administreras i nära anslutning till en sommar vill vi ha in bytesansökan med den 30 april som sista dag. Ansökningar som kommer in efter detta kan tidigast få bytesdatum den 1 september. Vi tar dock alltid emot bytesansökningar och behandlar dem i tur och ordning vartefter de kommer in till oss.

Nuvarande hyresgäst ska bifoga handlingar som styrker skälen för ansökan. Exempel på sådana intyg är arbetsgivarintyg, studieintyg och läkarintyg. Dessutom ska nuvarande hyresgäst bifoga gällande personbevis för både sig själv och bytespart, kopia av anställningsavtal med löneuppgift eller lönespecifikation för bytesparten samt kopia av bytespartens nuvarande hyreskontrakt. Kreditupplysning kan komma att tas.

Innan ett byte kan godkännas måste lägenheten besiktigas. Boka tid med vår fastighetsskötare. Den nuvarande hyresgästen bör närvara vid besiktningen. Om lägenheten är belastad med onormala skador som orsakats av hyresgästen är denne skyldig att ersätta skadorna innan bytet kan godkännas. När den nya hyresgästen godkänner lägenheten övergår ansvaret för eventuella skador, som den nuvarande hyresgästen åsamkat, på den nya hyresgästen.


Blankett för ansökan om lägenhetsbyte kan laddas ned här >>


Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »