START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Gör det själv
HYRESGÄST - Gör det själv
En del saker ber vi dig att göra själv
Skadedjur
Om du har drabbats av skadedjur i din lägenhet är du skyldig att anmäla detta enligt hyreslagen. Vi samarbetar med Anticimex. Ring 08-517 633 00 för inspektion och sanering. Upptäcker du skadedjur i fastighetens allmänna utrymmen är vi tacksamma om du kontaktar fastighetsskötaren och gör en felanmälan. Vi tar då kontakt med Anticimex och ser till att det blir sanerat. Våra fastigheter har försäkringsavtal med Länsförsäkringar.
Värme
Upplever du att det är kallt i din lägenhet? Börja med att se till att elementen är luftade. Behöver du hjälp kontaktar du vår fastighetsskötare. Står det möbler i direkt anslutning till elementen får värmen svårt att komma ut i rummet. Ändra i så fall möbleringen om det är möjligt. På vintern är det oftast som kallast i lägenheterna när temperaturen ute ligger runt nollan. När det väl blir minusgrader ute kommer också värmen inomhus att bli bättre. Temperaturen i din lägenhet ska vara minst 20 grader och inte understiga 18 grader under en längre period. Om du bedömer att det är kallare än 20 grader så tar du kontakt med vår fastighetsskötare som då kan göra en mätning.
Ventilation
Vart sjätte år ska vi utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Då går vi igenom husen ordentligt och åtgärdar de fel och brister som finns. För att ventilationssystemet ska fungera på ett bra sätt även mellan besiktningarna är det viktigt att hyresgästen själv sköter enklare rengöring. Gå gärna igenom ventilerna och se till att de inte är igensatta. Rengör filtret i köksfläkten och ventilen i badrummet med jämna mellanrum. Sist men inte minst: Bra luft kräver öppna ventiler!
Brandvarnare
Varje lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare. Det är vi som fastighetsägare som är skyldiga att se till det. Underhållet och funktionen av brandvarnaren ligger dock hos hyresgästen. Det är därför viktigt för allas säkerhet att du som hyresgäst kontrollerar att din brandvarnare fungerar. Ta för vana att alltid byta batteri en gång om året. Lämplig dag för detta är till exempel ”batteribytardagen” den 1 advent. Om du har en brandvarnare som har ett batteri som inte går att byta ”10-års batteri” och brandvarnaren inte fungerar så anmäler du detta till oss. Vi ser då till att du får en ny brandvarnare.
Rensa golvbrunn
Golvbrunnarna i våra fastigheter kan se lite olika ut. Om du har en gammal typ av golvbrunn så sitter det en gummitätning som ska tas bort vid rengöring. När den är borttagen går det sedan att ”fiska upp” hårrester med en galge eller dylikt. Glöm inte att återplacera gummipluggen. Om du känner dig osäker så kontaktar du fastighetsskötaren. Den modernare typen av golvbrunn har något som liknar en hink i sig. Denna är det bara att lyfta ur och sedan rengöra och återplacera. Se till att den kommer på plats ordentligt så det inte läcker luft till lägenheten.
Rensa vattenlås
Rinner det långsamt i handfatet? Det vanligaste är att det fastnat smuts i vattenlåset (klumpen under handfatet). Att rensa vattenlås är enklare än man kan tro. Börja med att ställa en hink under handfatet. Skruva upp vattenlåset och låt det rinna ner i hinken. Gör rent vattenlåsets delar och återmontera. Om det fortfarande rinner långsamt lossar du skruven i handfatet och gör rent i handfatets rördel. Rinner det ändå trögt efter dessa åtgärder sitter stoppet längre ned i rörsystemet. Kontakta vår fastighetsskötare så ser han till att felet blir avhjälpt.
Rensa avrinningshålet i kylskåp
Ibland rinner det kondensvatten inne i kylskåpet. Oftast är det då avrinningshålet längst bak under kylplattan som är igentäppt. Gör rent med en topps så är felet åtgärdat.
Dammsug bakom kyl- och frysskåp
Du kan själv minska dina elkostnader genom att dammsuga rören som sitter bakom eller under ditt kyl- och frysskåp. Rören leder bort värmen och detta kan inte ske på ett effektivt sätt om de är dammiga. Det kan också räcka med denna åtgärd för att få ett kyl- och frysskåp, som är för varmt, att fungera igen.
Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »