START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta

 

VÅRA BOSTÄDER
Våra bostäder förmedlas enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.

För Monumentet 36 (Gotlandsgatan 50-52) gäller:
Lägenheterna hyrs ut via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB till de som är 55+.

För Fatbursholmen 24 (Åsögatan 95) gäller:
Enligt stadgarna ska vi förmedla lägenheter till mindre bemedlade ensamstående kvinnor med minderåriga barn och i första hand till de som sedan en längre tid varit bosatta i Katarina församling. För att uppfylla stadgarna har vi avtal med Södermalms stadsdelsförvaltning om tillsättande av hyresgäster som uppfyller ändamålen. Stadsdelsförvaltningen bedriver en uppsökande verksamhet av personer som är i akut behov av boende och hjälper dem på vägen till en egen bostad via korttidsboende hos oss. I övrigt förmedlas ledigblivna lägenheter genom Bostadsförmedlingen enligt vår ändamålsparagraf. Varken vi eller stadsdelsförvaltningen har någon kö för ledigblivna lägenheter.

För Verktummen 3 (Tideliusgatan 7-9) gäller:
Till vårt äldreboende på Tideliusgatan sker ansökan genom stadsdelsförvaltningen.

För Brädgården 10 (Aktergatan 17-19) gäller:
Till vårt äldreboende på Aktergatan sker ansökan genom stadsdelsförvaltningen.

Byten och ledigblivna lägenheter i Katarinastiftelsens hus på Åsögatan.

En stiftelse har högt ställda krav på sig att följa ändamålsparagrafen i stadgarna. Katarinastiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen som granskar att stiftelsen följer sin ändamålsparagraf.
Katarinastiftelsen arbetar kontinuerligt med frågan hur stiftelsen på bästa sätt tillmötesgår ändamålsparagrafen.

Katarinastiftelsens ändamålsparagraf:
”Stiftelsen, som benämnes Katarinastiftelsen, har bildats genom anslag från Stockholms stad och Katarina församling. Stiftelsen har till ändamål att anskaffa fastigheter för att däri mot billig hyra upplåta bostäder åt inom Katarina församling bosatta, i Stockholm hemmahörande, behövande änkor med minderåriga barn eller därmed jämställda mödrar samt andra mindre bemedlade personer, med företrädesrätt för sådana, som en längre tid varit bosatta inom församlingen, ävensom att utöva annan därmed sammanhängande verksamhet.”
 
Vid byten arbetar Katarinastiftelsen enligt följande:
Enligt stiftelsens ändamålsparagraf utgör det en påtaglig olägenhet om byte genomförs med någon som inte faller in under ändamålsparagrafen. Stiftelsen är skyldig att tillse att den nya hyresgästen uppfyller stadgarnas ändamålsparagraf. Om bytesparten inte tillhör rätt destinatärskrets kommer stiftelsen att neka bytet och hyresgästen får pröva ärendet i Hyresnämnden. Stiftelsen behöver, för att upplysa bytesparten, föra in lydelsen ”Byte av lägenhet får endast ske med person som uppfyller villkoren i ändamålsparagrafen” i bytespartens kontrakt. Om bytesparten inte godkänner detta kommer stiftelsen att neka bytet.

Hyresnämnden har under tiden 2015 - 2018 avslagit tre ansökningar om lägenhetsbyte i Katarinastiftelsens fastighet på Åsögatan då det skulle medföra en påtaglig olägenhet mot stiftelsens stadgar om bytet genomfördes.

Vid ledigbliven lägenhet arbetar Katarinastiftelsen enligt följande:
Enligt stadgarna ska vi förmedla lägenheter till mindre bemedlade ensamstående kvinnor med minderåriga barn och i första hand till de som sedan en längre tid varit bosatta i Katarina församling. För att uppfylla stadgarna förmedlas ledigblivna lägenheter genom Bostadsförmedlingen enligt vår ändamålsparagraf. Vi har ingen kö för ledigblivna lägenheter.

Byten och ledigblivna lägenheter i Föreningen Katarinagårdens hus på Gotlandsgatan.

Föreningen Katarinagårdens ändamålsparagraf:
”Föreningen har till ändamål att anskaffa, besitta och förvalta fastigheter för att bereda bostäder åt äldre personer, företrädesvis sådana, som en längre tid varit bosatta i Katarina församling, samt att utöva annan därmed sammanhängande verksamhet.”

Vid byten arbetar Föreningen Katarinagården u p a enligt följande:
Enligt föreningens ändamålsparagraf utgör det en påtaglig olägenhet om byte genomförs med någon som inte faller in under ändamålsparagrafen. Föreningen behöver, för att upplysa bytesparten, föra in lydelsen ”Byte av lägenhet får endast ske med person som uppfyller villkoren i ändamålsparagrafen” i bytespartens kontrakt. Om bytesparten inte godkänner detta kommer föreningen att neka bytet.

Vid ledigbliven lägenhet arbetar Föreningen Katarinagården u p a enligt följande:
På Gotlandsgatan 48-52 riktar vi oss enligt stadgarna till äldre personer. Förmedling av lägenheter sker via Bostadsförmedlingen Stockholm AB till de som är 55+.  

Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »