START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Hyresinbetalningar
HYRESGÄST - Hyresinbetalningar
Till våra hyresgäster på Åsögatan och Gotlandsgatan
Hyresinbetalningar
Hyresavier delas ut kvartalsvis och hyra erläggs månadsvis. Du kan antingen betala via din bank på internet eller via autogiro. Kom ihåg att ange rätt OCR-nummer för de olika månaderna om du använder internetbanken, OCR-numret är nämligen unikt för varje månad.

Om du skulle tappa bort din avi kan du undantagsvis lösa detta genom att använda det OCR-nummer som du använde senast, vi kan då härleda betalningen. Missbruka dock inte denna möjlighet då den leder till försvårad hantering för vår del.

Nedan finner du nummer till våra bankgiro.

Katarinastiftelsen, Åsögatan 95 (Fatbursholmen 24)
Bankgiro 5424-5543

Föreningen Katarinagården u p a, Gotlandsgatan 52 (Monumentet 36)
Bankgiro 5424-5592

Autogiro
Om du bestämt dig för att betala hyran via autogiro så vill vi att du fyller i ett autogiromedgivande. Fyll i uppgifterna på första sidan under "Betalare" och skriv under blanketten. Lämna sedan denna till oss, sida två och tre får du behålla själv. Du behöver inte kontakta din bank, det sköter vi.

Tänk på att vi behöver få medgivandet tillhanda senast två veckor före dragningsdatum (den sista i varje månad) för att administrera detta till nästkommande månad.

Om du vill upphöra med autogiro så vill vi också att ni meddelar oss två veckor före dragningsdatum.

 

Blankett för Gotlandsgatan 52 kan laddas ned här >>

Blankett för Åsögatan 95 kan laddas ned här >>

Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »