START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Historia
OM OSS - Historia
Med anor från 1928

1928
Föreningen Katarinagården u p a bildas. Föreningen registreras den 5 maj 1928.

1931
Katarinastiftelsen bildas den 21 september 1931.

1930-talet
Föreningen bygger sin första fastighet på Nytorgsgatan / Skånegatan vid Nytorget och Stiftelsen bygger fastigheten på Åsögatan 95.

1947
Föreningen Katarinagården u p a bygger ytterligare en fastighet, nu på Gotlandsgatan 48-52. På denna tomt fanns tidigare ett bostadshus från tidigt 1700-tal vilket inrymde ett bageri. Huset flyttades till Skansen där det fortfarande kan beskådas.

1987
Katarinastiftelsen genomför en omfattande renovering av fastigheten på Åsögatan 95.

Läs mer om fastigheten på Åsögatan här »

1989
Föreningen säljer fastigheten vid Nytorget.

1991
Idén att bygga äldreboende börjar ta form.

1992
Ett möte hölls mellan Katarinastiftelsen, Föreningen Katarinagården u p a och Katarina Sjukvårdsförening. Därefter vidtog ett febrilt letande efter en tomt eller lämplig fastighet.

1993
Vi hittar tomten i kvarteret Verktummen på Tideliusgatan 7-9.

1994
Handelsbolaget Katarinagruppen bildas genom Föreningen Katarinagården u p a och Katarinastiftelsen. En intensiv period med projektering inleds.

1997
Byggstart för fastigheten på Tideliusgatan

1998
Verksamhetsåret blev ett år av förändring. Vi utökade vår förvaltande verksamhet till aktivt byggande, med allt vad det innebär. I oktober 1998 stod Katarinagruppens första hus för äldreboende klart på Tideliusgatan 7-9. Hyresgäst är Maria- Gamla Stans stadsdelsförvaltning som där bedriver gruppboende för gamla med stort vårdbehov. Styrelsen var övertygad om att resultatet skulle bli bra eftersom byggbeslutet fattades efter ingående förberedelser och överväganden. Detta bekräftas också genom ett tjänsteutlåtande från Maria- Gamla Stans Stadsdelsförvaltning från 1997. I detta står det att läsa ” Den kvarstående hyran, --- är den lägsta för ett modernt äldreboende som förvaltningen känner till. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt för Verktummens äldreboende utifrån det hyresavtal (anm mellan Katarinagruppen HB och Stockholms stad) och den utformning som bilagts detta tjänsteutlåtande.”

Läs mer om fastigheten på Tideliusgatan här »

Samma år, vid årsskiftet, erhålls en ny markanvisning, denna gång i Hammarby Sjöstad. Ett gott betyg på att vi lyckats i vår verksamhet. Ännu en period med intensiv projektering påbörjas.

1999

En genomgripande ombyggnad av fastigheten på Gotlandsgatan genomförs.

Läs mer om fastigheten på Gotlandsgatan här »

2003

I juli flyttade hyresgästen Katarina Sofia Stadsdelsförvaltning in i det nybyggda huset för äldreboende. Sjöstadsgården ligger på Aktergatan 17-19 i Hammarby sjöstad.

Läs mer om fastigheten på Aktergatan här »

Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »