START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Verksamhet
OM OSS - Verksamhet
Uppgift med traditioner
Katarinagruppen har till uppgift att bygga och förvalta fastigheter. Men det är långt ifrån ett vanligt bygg- och förvaltningsbolag. Skillnaden ligger i målen, både de ekonomiska och de för verksamheten.

Vi är ett så kallat non-profitbolag, vilket innebär att vi har andra mål än att maximera vinsten. Överskottet används för konsolidering och till att utveckla verksamheten. Vår uppgift är, som det står i stadgarna, "att anskaffa, besitta och förvalta fastigheter" med syfte att förse i första hand äldre och ensamstående i Katarina församling med ett tryggt och bra boende.
Nära Katarina församling
Katarinagruppen har starka band till Katarina församling. När Föreningen Katarinagården u p a och Katarinastiftelsen bildades, med anslag från Stockholms stad och Katarina församling, på 1930-talet fullföljde man en lång tradition av samhällsansvar och socialt engagemang.

Redan långt tidigare hade församlingen, bland annat genom sin berömde kyrkoherde Axel Landquist, drivit frågor som skolbespisning, sommarkolonier, barnkrubba och arbetsstugor, den tidens fritids. Då tillhörde invånarna i Katarina församling och arbetarstadsdelen Södermalm stans fattigaste. Nöden, trångboddheten och barnadödligheten var stor.

Dagens Södermalm ser naturligtvis helt annorlunda ut, men det finns fortfarande behov av bra och ekonomiskt rimligt boende. Därför har vi kvar vår uppgift.

1994 bildade Katarinastiftelsen och Föreningen Katarinagården ett handelsbolag kallat Katarinagruppen, vars uppgift är att praktiskt driva det gemensamma arbetet. Namnet Katarinagruppen har också blivit samlingsnamn för hela verksamheten.
Ett annorlunda sätt att tänka
Katarinagruppen representerar ett nytt och annorlunda sätt att tänka vid planeringen för de boende. Det märks inte minst i en mängd detaljer. När det till exempel gäller äldreboendet i Sjöstadsgården har vi försökt att skapa en så lugn och hemlik miljö som möjligt. Vi har valt tapeter istället för målade väggar och riktiga trämaterial i snickerier. Det finns pentry med kokmöjligheter som bidrar till att skapa hemkänsla. För att undvika upplevelsen av en institution har vi ingen teknisk apparatur om den inte är absolut nödvändig.
De boende har inflytande
Det är också ett mål att de boende ska ha möjlighet att vara med och påverka. Som vid planeringen av gården på Åsögatan och planteringarna på Tideliusgatan. Trivseln och nyttan för de boende är viktig.
Vi arbetar vidare
Den stora erfarenhet som vi skaffat oss genom åren vill vi gärna omsätta i nya projekt, antingen i egen regi eller genom att vi delar med oss av vår erfarenhet.
Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »