START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Organisation
OM OSS - Organisation
Kompetens och engagemang
Katarinagruppen är samlingsnamnet för Föreningen Katarinagården u p a, Katarinastiftelsen och handelsbolaget Katarinagruppen. I Katarinagruppens styrelser finns ett stort engagemang och en gedigen kompetens inom fastighetsförvaltning och ekonomi.

Enligt stadgarna utser Katarina församling några av ledamöterna. De starka banden till församlingen speglas också på andra sätt i stadgarna.
Handelsbolaget Katarinagruppen
Handelsbolaget Katarinagruppen ska bygga, äga och förvalta fastigheter med gruppbostäder för äldreboende och, som det står i bolagsavtalet, "därmed förenlig verksamhet". Bolaget har dessutom till uppgift att sköta den löpande förvaltningen av samtliga fyra fastigheter.

Verksamheten sköts av ett arbetsutskott som utses av styrelserna i Föreningen Katarinagården u p a och Katarinastiftelsen.
Arbetsutskottets ledamöter består av
• Ordförande, Bengt Olsson
• Carin Jahn
• Karl Dingertz
• Bo Dahlberg
• Allan Zoltan
Föreningen Katarinagården u p a
Föreningen Katarinagården u p a ska enligt stadgarna ”anskaffa, besitta och förvalta fastigheter för att bereda bostäder åt äldre personer, i första hand sådana som en längre tid bott i Katarina församling”.

Till medlem i föreningen kan styrelsen anta den som är intresserad av verksamheten och bor inom Katarina församling.
Katarinastiftelsen
Katarinastiftelsen ska enligt stadgarna ”anskaffa fastigheter för att upplåta bostäder åt behövande änkor med minderåriga barn samt därmed jämställda mödrar bosatta i Katarina församling”.

Till huvudmän för stiftelsen utses 30 personer som är bosatta inom Katarina församling och har visat ett särskilt intresse för stiftelsens syfte.
Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »