START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Fatbursholmen 24
VÅRA FASTIGHETER - Fatbursholmen 24
Funkis på Åsögatan
Ett stycke Stockholmshistoria

Fastigheten på Åsögatan 95 är ett tidigt exempel på de nya stadsplaneidealen. Funktionalismen som hade introducerats på Stockholmsutställningen 1930 framhöll dagsljusets betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Byggnaderna skulle ha ett fritt läge från övrig kvartersbebyggelse.

Huset ligger i hörnet Åsögatan/Västgötagatan och uppfördes 1933. Det är enligt mångas mening ett av Stockholms bästa exempel på 30-talets stora arkitekturstil Funktionalismen. De framspringande flyglarna speglar inflytanden från österrikisk bostadssocial arkitektur på 1920-talet och omsluter två stora öppna gårdar mot söder. Arkitekten Ture Sellman ville enligt funkisens ideal skapa maximalt solinsläpp och luftighet. Byggmästare var Olle Engkvist.

Huset är “grönklassat” av Stockholms Stadsmuseum vilket är den näst högsta klassificeringen. En grönklassning betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Vårt hus tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Praktiskt innebär grönklassningen att ändringar och renoveringar som påverkar husets utseende måste göras med hänsyn till bevarandet av husets ursprungliga karaktär.
I Plan- och bygglagens kap. 3 § 12 står det: Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

Huset renoverades pietetsfullt i slutet av 80-talet då man slog ihop de små lägenheterna till större för att kunna uppfylla moderna krav på boendestandard. Den vackra rena fasaden är putsad och taket är koppartäckt med indragen vindsvåning. Huset är utrustat med för funkisen karaktäristiska balkonger. De boende som inte har egen balkong kan utnyttja de allmänna altanerna längst upp på flyglarna. I fastigheten finns lägenheter med 1-3 rum och kök.

Lokalhyresgäster
Katarina Barnstugeförening
Yasar San - Kemtvätt och skrädderi

FAKTA
Byggd år
1933
Taxeringsvärde
182 000 000 kr (2016)
Antal lägenheter
92 st
Uthyrbar yta
7 305 kvm
Arkitekt
Ture Sellman
Förvaltare
Marcus Segerblad
Fastighetsskötare
Jan Bolin
Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »